thumbnail - Chủ đầu tư cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi chưa hoàn trả đường
Gia Loc
Hà Nội

Chủ đầu tư cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi chưa hoàn trả đường

Gần 4 năm đưa vào sử dụng, chủ đầu tư cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi chưa hoàn trả, thi công 30 đường ngang, đường gom cho Quảng Nam. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác