thumbnail - Chữ khắc laser đầu tiên trên đá sao Hỏa
Quốc Cường
Hà Nội

Chữ khắc laser đầu tiên trên đá sao Hỏa

Robot NASA dùng laser khắc chữ L viết hoa trên một tảng đá sao Hỏa nhằm đánh dấu hướng, phục vụ việc nghiên cứu sau này.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác