thumbnail - Chủ mỳ gói ‘hai con tôm’ chia cổ tức thấp kỷ lục
Viễn Đông
Hà Nội

Chủ mỳ gói ‘hai con tôm’ chia cổ tức thấp kỷ lục

Cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu của Colusa - Miliket, chủ thương hiệu mỳ gói “hai con tôm’”, sắp nhận cổ tức 1.700 đồng. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác