thumbnail - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục: 'Lịch sử sẽ là môn lựa chọn bắt buộc'
Thức SG
Hà Nội

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục: 'Lịch sử sẽ là môn lựa chọn bắt buộc'

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, qua tham khảo ý kiến chuyên gia, ủy ban này thấy rằng, nên điều chỉnh về mặt kỹ thuật để môn lịch sử là "môn tự chọn bắt buộc".
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác