thumbnail - Chủ quan với xăng dầu, sẽ trả giá!
Liên Hương
Hà Nội

Chủ quan với xăng dầu, sẽ trả giá!

TTO - Gần 30.000 đồng/lít xăng, mức kỷ lục. Đâu chỉ kêu lên thế là xong. Tuổi Trẻ có bài “Cơm phở ăn theo giá xăng tăng”. Người giữ tiền chi tiêu trong gia đình than: phải tằn tiện lại. Doanh nhân bạc đầu vì thứ gì cũng tăng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác