thumbnail - Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh: 'Sống, lao động, học tập xứng đáng với hy sinh của các bậc tiền bối'
Trường Sơn
Hà Nội

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh: 'Sống, lao động, học tập xứng đáng với hy sinh của các bậc tiền bối'

“Sự hy sinh, cống hiến to lớn của các bậc cách mạng tiền bối, các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công mãi mãi khắc ghi trong trái tim mỗi chúng ta. Những công lao to lớn ...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác