thumbnail - Chủ tịch Hà Nội yêu cầu khẩn trương khen thưởng 3 cảnh sát PCCC hy sinh
Viễn Đông
Hà Nội

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu khẩn trương khen thưởng 3 cảnh sát PCCC hy sinh

Chủ tịch TP Hà Nội yêu cầu khẩn trương có hình thức khen thưởng để truy tặng các cán bộ, chiến sỹ PCCC đã hy sinh bảo vệ nhân dân.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác