thumbnail - Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sớm khen thưởng truy tặng 3 chiến sĩ hy sinh khi chữa cháy
Lan đột biến
Hà Nội

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sớm khen thưởng truy tặng 3 chiến sĩ hy sinh khi chữa cháy

VTV.vn - Chủ tịch TP Hà Nội yêu cầu khẩn trương có hình thức truy tặng khen thưởng các cán bộ, chiến sĩ PCCC đã hy sinh bảo vệ nhân dân.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác