thumbnail - Chủ tịch LDG không mua 2 triệu cổ phiếu như đã đăng ký
Tuấn Anh
Hà Nội

Chủ tịch LDG không mua 2 triệu cổ phiếu như đã đăng ký

Ông Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư LDG đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu LDG từ ngày 22/6-21/7 nhưng đã không mua vào bất kỳ cổ phiếu nào.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác