thumbnail - Chủ tịch Phòng Thương mại châu Âu nói về làn sóng đầu tư mới sắp đến Việt Nam
Trường Sơn
Hà Nội

Chủ tịch Phòng Thương mại châu Âu nói về làn sóng đầu tư mới sắp đến Việt Nam

Ông Alain Cany cho rằng, nhà đầu tư Đài Loan đã có sự hiện diện rất mạnh mẽ tại Việt Nam nhưng trong thời gian tới sẽ có làn sóng dâng cao hơn nữa; Việt Nam cần chuẩn bị sẵn sàng cho điều này.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác