thumbnail - Chủ tịch Quốc hội: “Không làm rõ, giải trình thoả đáng thì tôi không ký nghị quyết” | VOV.VN
Minh DucTRan
Hà Nội

Chủ tịch Quốc hội: “Không làm rõ, giải trình thoả đáng thì tôi không ký nghị quyết” | VOV.VN

VOV.VN - Ông Vương Đình Huệ yêu cầu dự kiến phương án phân bổ ngân sách thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia phải đúng nguyên tắc, thuyết minh rõ và cứ đúng nghị quyết của Quốc hội mà thực hiện.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác