thumbnail - Chủ tịch tỉnh Bình Định làm Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình
Duy Tân
Hà Nội

Chủ tịch tỉnh Bình Định làm Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình

Ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình thay cho ông Ngô Văn Tuấn.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác