thumbnail - Chủ tịch tỉnh Hải Dương bị khiển trách
Duy Tân
Hà Nội

Chủ tịch tỉnh Hải Dương bị khiển trách

Thủ tướng khiển trách ông Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016-2021, do có vi phạm khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã kỷ luật đảng. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác