thumbnail - Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn
Gia Loc
Hà Nội

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa bổ nhiệm giữ chức hiệu trưởng nhà trường thay ông Chu Anh Tuấn đã nghỉ hưu
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác