thumbnail - Chủ tịch Xây dựng Hòa Bình (HBC) chỉ mua 1/3 số cổ phiếu đã đăng ký
Tuấn Anh
Hà Nội

Chủ tịch Xây dựng Hòa Bình (HBC) chỉ mua 1/3 số cổ phiếu đã đăng ký

Đăng ký mua vào 10 triệu cổ phiếu HBC từ ngày 23/6-22/7 nhưng Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình chỉ mua vào gần 3,37 triệu cổ phiếu HBC.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác