thumbnail - Chú trọng giáo dục ý thức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong lực lượng Công an
Thu Trang
Hà Nội

Chú trọng giáo dục ý thức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong lực lượng Công an

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, cần đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm, ý thức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong toàn lực lượng Công an.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác