thumbnail - Chùa Cầu ở Hội An được xây dựng khi nào?
Gia Loc
Hà Nội

Chùa Cầu ở Hội An được xây dựng khi nào?

Chùa Cầu, công trình trấn yểm một loài thủy quái, là biểu tượng về di sản kiến trúc Hội An. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác