thumbnail - Chuẩn bị ra sao để đồng loạt thu phí tự động từ 1/8
Trường Sơn
Hà Nội

Chuẩn bị ra sao để đồng loạt thu phí tự động từ 1/8

Kể từ ngày 1/8, xe ô tô không dán thẻ thu phí hoặc có dán thẻ nhưng trong tài khoản không đủ tiền thanh toán phí sẽ không được đi vào các tuyến cao tốc.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác