thumbnail - Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học - giấy phép con "giam" bằng đại học của sinh viên
Gia Loc
Hà Nội

Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học - giấy phép con "giam" bằng đại học của sinh viên

GDVN- Để có đủ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu chuẩn đầu ra của các trường đại học, mỗi sinh viên tốn không dưới 10 triệu đồng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác