thumbnail - Chứng khoán đảo chiều nhưng vẫn chưa xác nhận được đáy 2
Thu Trang
Hà Nội

Chứng khoán đảo chiều nhưng vẫn chưa xác nhận được đáy 2

Phản ứng đảo chiều của thị trường đã xuất hiện nhưng yếu tố thời gian mới đóng vai trò chủ chốt trong việc xác nhận đáy.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác