thumbnail - Chứng khoán liên tục lao dốc, Ủy ban chứng khoán sẽ làm gì?
Quân Mạnh
Hà Nội

Chứng khoán liên tục lao dốc, Ủy ban chứng khoán sẽ làm gì?

Lãnh đạo UBCKNN khẳng định, cơ quan quản lý đang đặc biệt ưu tiên các giải pháp ngắn hạn để hỗ trợ thị trường ổn định trở lại, trấn an tâm lý nhà đầu tư.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác