thumbnail - Chứng khoán ngắt chuỗi tăng
Lan đột biến
Hà Nội

Chứng khoán ngắt chuỗi tăng

Khối ngoại cũng đảo chiều bán ròng hơn 290 tỷ đồng trên HoSE, trong đó tập trung bán tháo hàng trăm tỷ đồng tại cổ phiếu HPG và AGG.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác