thumbnail - Chứng thư giám mục Bá Đa Lộc gởi trưởng đoàn thám hiểm Côn Đảo nói gì?
Quân Mạnh
Hà Nội

Chứng thư giám mục Bá Đa Lộc gởi trưởng đoàn thám hiểm Côn Đảo nói gì?

Các nhà viết sử ít nói đến là trong thời kỳ đầu cuộc nội chiến với nhà Tây Sơn, chúa Nguyễn Ánh đã chú tâm đến Côn Đảo. Rồi chuyện Bá Đa Lộc gởi chứng thư cho thuyền trưởng John Gore cũng lại hé lộ nhiều lý thú
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác