thumbnail - Chuỗi tọa đàm FinnoBox về công nghệ tài chính
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Chuỗi tọa đàm FinnoBox về công nghệ tài chính

Chuỗi hội thảo nhằm cung cấp hiểu biết về Fintech và kinh nghiệm khởi nghiệp trong lĩnh vực này cho giới trẻ.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác