thumbnail - Chuông Vân Bản - bảo vật kéo lên từ biển
Duy Tân
Hà Nội

Chuông Vân Bản - bảo vật kéo lên từ biển

Chuông Vân Bản - bảo vật quốc gia - được tìm thấy khi người dân kéo lưới ở biển Đồ Sơn, Hải Phòng năm 1958. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác