thumbnail - Chuyển đổi số là yêu cầu sống còn của doanh nghiệp dệt may
Tuấn Anh
Hà Nội

Chuyển đổi số là yêu cầu sống còn của doanh nghiệp dệt may

việc chuyển đổi số đối với doanh nghiệp dệt may là yêu cầu “sống còn”. Với những biến động của nguồn nhân lực ngành này thì lao động giá rẻ không còn là ưu thế của sản xuất.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác