thumbnail - Chuyển đổi số và nhà ngôn ngữ học hiện đại
Viễn Đông
Hà Nội

Chuyển đổi số và nhà ngôn ngữ học hiện đại

Nhà ngữ học hiện đại phải hiểu biết về lập trình và thuật toán; hiểu cơ sở dữ liệu và trí tuệ nhân tạo; hiểu công nghệ dịch thuật và ngôn ngữ học máy tính.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác