thumbnail - Chuyên gia: Dỡ bỏ hàng rào công viên lớn nhất Hà Nội giống như đập bỏ tư duy cũ
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Chuyên gia: Dỡ bỏ hàng rào công viên lớn nhất Hà Nội giống như đập bỏ tư duy cũ

Các chuyên gia ủng hộ việc dỡ bỏ hàng rào, không thu phí vào cửa công viên Thống Nhất, coi đó giống như việc phá bỏ tư duy cũ kỹ.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác