thumbnail - Chuyên gia Harvard chỉ ra lưu ý đặc biệt khi viết CV
Lan đột biến
Hà Nội

Chuyên gia Harvard chỉ ra lưu ý đặc biệt khi viết CV

Tránh viết sáo rỗng, tự đánh giá bản thân, giới thiệu sở thích cá nhân là những lưu ý chuyên gia dành cho bạn khi viết CV.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác