thumbnail - Chuyên gia nêu nguyên nhân tăng nhanh lây nhiễm HIV qua đường tình dục
Lan đột biến
Hà Nội

Chuyên gia nêu nguyên nhân tăng nhanh lây nhiễm HIV qua đường tình dục

Lây nhiễm HIV qua đường tình dục, trong nhóm tình dục đồng giới nam đang tăng nhanh, thay thế cho “tiêm chích” - từng là con đường lây nhiễm chính trong các năm trước.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác