thumbnail - Chuyên gia: Tư thương trục lợi, người mua thỏa hiệp làm giá hàng hóa khó giảm
Diệu Thúy
Hà Nội

Chuyên gia: Tư thương trục lợi, người mua thỏa hiệp làm giá hàng hóa khó giảm

Có nhiều nguyên nhân tạo nên "căn bệnh" cố hữu là mặt bằng giá cả thường chỉ tăng chứ ít giảm.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác