thumbnail - Chuyện hoàng tử Cảnh đi theo Giám mục Bá Đa Lộc sang Pháp
Liên Hương
Hà Nội

Chuyện hoàng tử Cảnh đi theo Giám mục Bá Đa Lộc sang Pháp

Theo thông lệ, khi vị quốc trưởng không đích thân thương thảo với phía đối tác, sẽ cho một người con đi để làm tin, chúa Nguyễn quyết định cho con trai cả mới bốn tuổi là hoàng tử Cảnh theo Giám mục Bá Đa Lộc sang Pháp.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác