thumbnail - Chuyện một khách thương hồ mất 'nhà' trong đêm trăng Nhiêu Lộc...
Trường Sơn
Hà Nội

Chuyện một khách thương hồ mất 'nhà' trong đêm trăng Nhiêu Lộc...

TTO - Lênh đênh thương hồ, người đàn ông ấy coi chiếc ghe là nhà. Duyên nợ cập bến bên chùa Pháp Hoa, mưu sinh. Tưởng chừng bến lành neo đậu, nào ngờ một rằm, con nước ròng. Một cọc sắt đâm thủng, chiếc ghe - nhà ấy chìm...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác