thumbnail - Cô cử nhân câm điếc và hành trình yêu thương của người cha
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Cô cử nhân câm điếc và hành trình yêu thương của người cha

TTO - 'Trong khi tôi vinh dự đứng đây, đại diện cho hơn 1.000 phụ huynh phát biểu, ở dưới kia, con gái tôi không nghe được lời tôi nói...'. Nói đến đây, người cha khóc nghẹn, lấy tay lau nước mắt ngay trên sân khấu lễ tốt nghiệp.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác