thumbnail - Có đạt được mục tiêu NQ 35 của CP hay không, vấn đề nằm ở chính các địa phương
Trường Sơn
Hà Nội

Có đạt được mục tiêu NQ 35 của CP hay không, vấn đề nằm ở chính các địa phương

GDVN- Đó là nhấn mạnh của thầy Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng trường Marie Curie, Hà Nội về việc thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác