thumbnail - Có gì bên trong tòa nhà lắp ráp tên lửa Trường Chinh 7?
Liên Hương
Hà Nội

Có gì bên trong tòa nhà lắp ráp tên lửa Trường Chinh 7?

Tòa nhà lắp ráp phương tiện ở bãi phóng Văn Xương, tỉnh Hà Nam, là nơi chuẩn bị cho các nhiệm vụ quan trọng nhằm hoàn thành xây dựng trạm vũ trụ Thiên Cung.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác