thumbnail - Cơ hội thử thách đỉnh lịch sử đã đi qua, TTCK cần chất xúc tác mới để kích hoạt yếu tố định giá thấp
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Cơ hội thử thách đỉnh lịch sử đã đi qua, TTCK cần chất xúc tác mới để kích hoạt yếu tố định giá thấp

SSI Research cho rằng, dù đã hồi phục khi lùi về sát vùng hỗ trợ 1.260 -1.250 điểm trong tháng 4, nhưng rủi ro điều chỉnh trở lại trên VN-Index vẫn còn.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác