thumbnail - Có lùi tiếp thời hạn dùng cabin điện tử đào tạo lái ô tô?
Lan đột biến
Hà Nội

Có lùi tiếp thời hạn dùng cabin điện tử đào tạo lái ô tô?

Thời điểm bắt buộc cơ sở đào tạo lái ô tô áp dụng cabin điện tử để đào tạo, sát hạch được lùi đến hết năm nhưng nhiều cơ sở vẫn muốn…lùi thêm.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác