thumbnail - Cỗ máy di động rửa sạch xe trong vài phút
Lan đột biến
Hà Nội

Cỗ máy di động rửa sạch xe trong vài phút

Công ty Italy chế tạo máy rửa xe di động có thể làm sạch xe đầu kéo dài 16 m chỉ trong 6 phút.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác