thumbnail - Cỗ máy thu hoạch cà chua hiệu quả bằng 150 người
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Cỗ máy thu hoạch cà chua hiệu quả bằng 150 người

Bước vào mùa thu hoạch 1.000 ha cà chua, nông dân ở Tân Cương sử dụng cỗ máy hái quả chín thông minh giúp giảm thời gian lao động.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác