thumbnail - Cỗ máy thu hoạch dâu tây trong 8 giây
Minh DucTRan
Hà Nội

Cỗ máy thu hoạch dâu tây trong 8 giây

Công ty Mỹ chế tạo cỗ máy thu hoạch dâu tây tự động với khả năng tránh vật cản và trang bị 16 cánh tay robot làm việc độc lập.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác