thumbnail - Có mọi thứ trừ anh
Duy Tân
Hà Nội

Có mọi thứ trừ anh

Chẳng biết anh có nhớ tôi không, có đặt tôi vào vị trí nào đó trong tim không nhưng anh trong tôi có thể là mãi mãi.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác