thumbnail - Có phải người yêu chán vì tôi không có việc làm
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Có phải người yêu chán vì tôi không có việc làm

Tôi thuộc cộng đồng LGBT, biết chị trên mạng. Sau nửa ngày nhắn tin, tôi đề nghị quen và chị đồng ý. Chị hơn tôi bốn tuổi.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác