thumbnail - Cổ phiếu chứng khoán tăng dữ dội, dòng tiền đổ mạnh vào thị trường
Trường Sơn
Hà Nội

Cổ phiếu chứng khoán tăng dữ dội, dòng tiền đổ mạnh vào thị trường

Gần như toàn bộ các cổ phiếu nhóm chứng khoán trên các sàn tăng giá sáng nay, hàng chục mã tăng trên 2%, nhiều mã mới buổi sáng đã thanh khoản vượt cả phiên trước. Nhà đầu tư dường như cũng đã bị thuyết phục, thanh khoản hai sàn niêm yết sáng nay xấp xỉ 9,5 ngàn tỷ đồng, cao nhất 6 tuần...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác