thumbnail - Cổ phiếu 'lạ': Tăng dựng đứng khi vừa chào sàn, giao dịch thất thường
Minh DucTRan
Hà Nội

Cổ phiếu 'lạ': Tăng dựng đứng khi vừa chào sàn, giao dịch thất thường

Mã MGR của Tập đoàn Mgroup tăng 85% sau 3 phiên giao dịch trong “bão tố” thị trường nhưng lượng giao dịch lại thấp và thất thường.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác