thumbnail - Cơ quan của Quốc hội “thúc” giải pháp giữ chân nhân lực y tế
Trường Sơn
Hà Nội

Cơ quan của Quốc hội “thúc” giải pháp giữ chân nhân lực y tế

Ủy ban Xã hội của Quốc hội đề nghị Bộ Y tế tham mưu Chính phủ giải pháp khắc phục tình trạng viên chức y tế bỏ việc hoặc thôi việc, đề xuất giải pháp thu hút và giữ chân nhân lực y tế công tác tại y tế cơ sở, y tế dự phòng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác