thumbnail - Có tài khoản định danh điện tử sẽ không cần mang theo những giấy tờ gì?
Quốc Cường
Hà Nội

Có tài khoản định danh điện tử sẽ không cần mang theo những giấy tờ gì?

Người dân khi đăng ký tài khoản định danh điện tử sẽ được tích hợp thông tin thẻ CCCD và tích hợp các loại giấy tờ như giấy phép lái xe, đăng ký xe... nếu người dân có nhu cầu.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác