thumbnail - Cơ thể người xử lý thuốc uống như thế nào?
Trường Sơn
Hà Nội

Cơ thể người xử lý thuốc uống như thế nào?

Thuốc sau khi nuốt bị hòa tan bởi dịch axit của dạ dày, sau đó theo vòng tuần hoàn máu đi khắp cơ thể để phát huy tác dụng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác