thumbnail - Có thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen khi thực hiện đổi mới GD
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Có thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen khi thực hiện đổi mới GD

GDVN- Giai đoạn 2016-2021, chất lượng giáo dục phổ thông cả đại trà và mũi nhọn đều được nâng lên, được quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác