thumbnail - "Cởi trói" cho khung giá đất
Lan đột biến
Hà Nội

"Cởi trói" cho khung giá đất

VTV.vn - Nhiều chuyên gia trên thị trường nhận định rằng việc bỏ khung giá đất sẽ góp phần "cởi trói" cho giá đất địa phương.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác